++++++++++++++++++++++++++++++0
Bloc d'Albert Castany
 
"++++++++++++++++++++++++++++++1"
Quadern d'astronomia
 
++++++++++++++++++++++++++++++2
Quadern de ruta
 
++++++++++++++3
Art Romanic
 
++++++++++++++4